ספרים חדשים בספרייה 

  חדר מבואה

בחדר כניסה זה מצויים תאי אחסון (לוקרים) לשימוש באי הספרייה.

 
© כל הזכויות שמורות לספי גניס