ספרים חדשים בספרייה החדר האדום

· עיתונים יומיים עומדים לרשות התלמידים בדלפק הספרניות. ניתן לקחתם ולקוראם ב"חדר האדום" בלבד. עם סיום הקריאה יש להחזיר את העיתונים לדלפק הספרניות.

· משחקי חברה עומדים לרשות התלמידים בדלפק הספרניות, ניתן לשאול משחק מהספרנית תמורת כרטיס תלמיד ולשחק ב"חדר האדום" בלבד. עם סיום המשחק יש להחזיר את המשחק בצורה מסודרת לספרנית.

· אנציקלופדיות, מילונים, כתבי עת, קלטות וידיאו, עבודות גמר, ספרי אמנות ואחרים, מצויים לעיונכם ולהנאתכם ב"חדר האדום".

· בחדר האדום קיימות 24 עמדות האזנה למוסיקה ולצפייה בטלוויזיה.

 

 

 
© כל הזכויות שמורות לספי גניס