ספרים חדשים בספרייהספרות, שירה והשפה העברית

טקסטכתובת
השירים של משה וילנסקיhttp://jnul.huji.ac.il/dl/music/wilensky/
פרוייקט בן יהודהhttp://www.benyehuda.org/
השפה העבריתhttp://www.safa-ivrit.org/
מאגר של יוצרים ויצירותיהם http://kaye7.school.org.il/literature_agadot.htm
פרוייקט גוטנברגhttp://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
חיים נחמן ביאליקhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/Shira/Bialik_rashi.htm
לאה גולדברגhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/Shira/LeaGoldberg.htm
סאלאם ג'ובראןhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/PinatMafamar/Sofer_Oreach/Salam.htm
למעלה מ-8,000- שירונים עבריים, למי שלא זוכר את המיליםhttp://www.shiron.net/
 
© כל הזכויות שמורות לספי גניס