ספרים חדשים בספרייהמדעים

טקסטכתובת
מאה שנות מדע – טכנולוגיה והמצאותhttp://www.haaretz.co.il/hasite/pages/LiArtSR.jhtml?objNo=58214
מדע לכל – אתר מוזיאון המדע בירושליםhttp://www.pcon.co.il/v5/ChosenSitesItem.asp?id0=393
מתח גבוה – מונחון במדעיםhttp://science.cet.ac.il/science/electricity/forums/terms.asp
 
© כל הזכויות שמורות לספי גניס