ספרים חדשים בספרייהשם הספר : The Graveyard Book
מחבר : Gaiman, Neil
שנה : 2008

 

 The Graveyard Book

 

 

 

 

 

 

* science fiction

Abstract:

Nobody Owens, known to his friends as Bod, is a normal boy. He would be completely normal if he didn't live in a sprawling graveyard, being raised and educated by ghosts, with a solitary guardian who belongs to neither the world of the living nor of the dead. There are dangers and adventures in the graveyard for a boy. But if Bod leaves the graveyard, then he will come under attack from the man Jack—who has already killed Bod's family . . .

 

 

 
© כל הזכויות שמורות לספי גניס