:
: ,
: 1997
”¨פקא•× אל™¡ ‘א¨¥ ”פלא•× - ”¡פ¨ ”מ•¢¨

*

:

` - - . . . . .
, , , . , , , , , , , , .


 
©