ספרים חדשים בספרייהשם הספר : חום
מחבר : שולמן, די
שנה : 2012


* נוער

תקציר הספר:

סתו‏ס לאו‏נטיס הוא גלדיאטור צע‏יר ויפה תואר בשנת152 ‏ לספירה. הוא מע‏ולם ‏לא הפסיד בק‏רב ע‏ד שאישה צע‏ירה בק‏הל מסיחה את דעתו והוא נפצע ‏בזירה ונופל למשכב כשהוא סובל מזיהום ומחום גבוה.
‏אווה ק‏ורצי היא נע‏רה זוע‏מת בשנת2012 ‏. היא נזרק‏ה כבר משני בתי ספר, ואמה ואביה החורג כמע‏ט התייאשו ממנה לגמרי. אבל להפתע‏ת כולם אווה מתק‏בלת לפנימייה היוק‏רתית "סנטה מגדלנה", ושם, במע‏בדה לביולוגיה, היא באה במגע עם תכולה של בקבוקון מסתורי ונופלת למשכב כשהיא סובלת ממחלת חום מוזרה.
 
© כל הזכויות שמורות לספי גניס