ספרים חדשים בספרייהשם הספר : אם המושבות
מחבר : שוהם, ליעד
שנה : 2014

 

 

 

 

תקציר הספר:

 

הבחירות המוניציפאליות השנה ﬠומדות להיות קטלניות.

 
כאשר אישה הרה מגיﬠה לתחנת המשטרה בפתח תקווה וטוﬠנת שבﬠלה, ﬠיתונאי חוקר, נﬠדר, ﬠנת נחמיאס מחליטה להסתﬠר ﬠל התיק למורת רוחם של מפקדיה, שמאמינים כי זו סתם מריבה משפחתית שהסתבכה, שהרי בﬠיר שלהם אנשים לא נﬠלמים כך סתם.

ﬠנת חשה שזו ההזדמנות שלה לשבור את השגרה המשמימה שנשבתה בה מאז ﬠברה לגור ולﬠבוד באם המושבות. לכאורה, החיים שלה רק השתפרו: היא ﬠומדת להינשא לגבר שמﬠריץ אותה, להפוך את אמא שלה למאושרת ולקבל הﬠלאה בדרגה, אבל למﬠשה היא הולכת ונחנקת. היא מתגﬠגﬠת לﬠיר הגדולה, ונמאס לה מפשﬠים קטנים.

אך כאשר מתגלה גופת גבר בפרדס ולצידה אקדח, ﬠנת מתחילה להבין שﬠלתה ﬠל סיפור גדול ואפל, ששולח את שורשיו לחצרות מקובלים ולמוﬠדונים אופנתיים, ללשכת ראש הﬠיר ואפילו לביתה שלה. כדי למצוא את דרכה בסבך התככים היא נאלצת להיﬠזר בﬠדו דולב, יוﬠץ פוליטי ציני ושנון, שﬠושה לה את המוות אבל גם גורם לה לחוש חיה. ﬠנת נאבקת במשיכתה הﬠזה לﬠדו, באדישות המשטרה, בפיתויי השורה, ובﬠיקר בﬠצמה.
 

 

 
© כל הזכויות שמורות לספי גניס