ספרים חדשים בספרייה 

השאלת חומר לקריאה או לצילום בתחומי הספרייה

 

* יש למלא פתק אישי על כל ספר או חומר לצילום.

* אסור בהחלט לצאת עם החומר מהספרייה.

* אין להניח ספרים על דלפק הספרניות ולעזוב את הספרייה לפני קבלת זיכוי מהספרנית.

* במידה ויעלם ספר לפני שזוכה, יחויב התלמיד ברכישת ספר חדש.

 
© כל הזכויות שמורות לספי גניס