ספרים חדשים בספרייה 

· חדר מחשבים -  הכניסה לחדר המחשבים אפשרית בעבור כרטיס תלמיד.   טרם הכניסה לחדר המחשבים יש למסור כרטיס תלמיד בדלפק הספרניות, ולמלא טופס "הנחיות לשימוש במחשב". 

*על התלמיד לקחת עמו  את הטופס ולהניחו לידו כל זמן שהותו בחדר המחשבים.  

*אסורה כניסה לחדר המחשבים ללא אישור ספרנית, מסירת כרטיס תלמיד ומילוי הטופס.  

*במהלך שהותכם בחדר המחשבים אחת הספרניות או איש התחזוקה יעברו ביניכם וימלאו את מס' המחשב מולו  אתם יושבים. 

 *אין לעבור ממחשב למחשב מבלי לידע  את הספרנית או  את איש התחזוקה.

 

 
© כל הזכויות שמורות לספי גניס