שעון ביה"ס

חזרה לאתר אהל-שם

השינויים מתעדכנים כל יום משעה 9 בלילה ואילך !
כמו כן שינויים נוספים יכולים להתבצע במהלך יום הלימודים עצמו !
הינכם מתבקשים לבדוק שינויים שנית גם ב-7 בבוקר !
לוח השינויים שמוצג הינו רלוונטי ליום שני ה-2-3-2015
בחר שכבה
הודעות שכבתיות
אין הודעות...

מערכת שינויים לשכבת ט
*ט'1ט'2ט'3ט'4ט'5ט'6ט'7ט'8ט'9ט'10ט'11ט'12
1------יצחק
-סיאם בחדר 2
31
-"של""ח"
-
2------"חנ""ג בלי
גולן"
-קנובליך בחד
ר 231
-"של""ח"
-
3--לרר
----יצחק
-גלעד בחדר 2
32
"של""ח"
-
4--הצגה באשכול
---פורת
--קנובליך בחד
ר 107
"של""ח"
-
5----------"של""ח"
-
6--הצגה באשכול
-------"של""ח"
-
7----------"של""ח"
-
8------------
9------------
10------------


מערכת השינויים נבנתה ע"י עדי לודמר