שעון ביה"ס

חזרה לאתר אהל-שם

השינויים מתעדכנים כל יום משעה 9 בלילה ואילך !
כמו כן שינויים נוספים יכולים להתבצע במהלך יום הלימודים עצמו !
הינכם מתבקשים לבדוק שינויים שנית גם ב-7 בבוקר !
לוח השינויים שמוצג הינו רלוונטי ליום שני ה-6-7-2020
בחר שכבה
הודעות שכבתיות
אין הודעות...

מערכת שינויים לשכבת ט
אין שינויים


מערכת השינויים נבנתה ע"י עדי לודמר