שעון ביה"ס

חזרה לאתר אהל-שם

השינויים מתעדכנים כל יום משעה 9 בלילה ואילך !
כמו כן שינויים נוספים יכולים להתבצע במהלך יום הלימודים עצמו !
הינכם מתבקשים לבדוק שינויים שנית גם ב-7 בבוקר !
לוח השינויים שמוצג הינו רלוונטי ליום שלישי ה-21-10-2014
בחר שכבה
הודעות שכבתיות
אין הודעות...

מערכת שינויים לשכבת ט
*ט'1ט'2ט'3ט'4ט'5ט'6ט'7ט'8ט'9ט'10ט'11ט'12
1--"חנ""ג בלי
נקש"
סיור
-מבוטל
--"של""ח"
"חנ""ג בלי
גולן"
-"חנ""ג בלי
נקש"
2--מירון בחדר
232
סיור
----"של""ח"
---
3--מירון בחדר
233
סיור
----"של""ח"
--בשן
4---סיור
-בספריה
-נעמה
"של""ח"
--ניזרי
5"חנ""ג בלי
גולן"
נעמה
בשן
סיור
----"של""ח"
--אלטרוביץ
6---סיור
----"של""ח"
---
7---סיור
----"של""ח"
---
8---סיור
----"של""ח"
---
9---סיור
----"של""ח"
---
10---סיור
----"של""ח"
---


מערכת השינויים נבנתה ע"י עדי לודמר