שעון ביה"ס

חזרה לאתר אהל-שם

השינויים מתעדכנים כל יום משעה 9 בלילה ואילך !
כמו כן שינויים נוספים יכולים להתבצע במהלך יום הלימודים עצמו !
הינכם מתבקשים לבדוק שינויים שנית גם ב-7 בבוקר !
לוח השינויים שמוצג הינו רלוונטי ליום חמישי ה-29-1-2015
בחר שכבה
הודעות שכבתיות
אין הודעות...

מערכת שינויים לשכבת ט
*ט'1ט'2ט'3ט'4ט'5ט'6ט'7ט'8ט'9ט'10ט'11ט'12
1----שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
---מתמטיקה בלי
קלמפנר
-מתמטיקה בלי
קלמפנר
מבוטל
2----שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
---מתמטיקה בלי
קלמפנר
-מתמטיקה בלי
קלמפנר
אלטרוביץ
3משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
משחק מורים
תלמידים באו
לם
4------------
5שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
--קליס
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
יצחק
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
6שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
-שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
-שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
רוגוב
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
7---שיעור חינוך
וחלוקת תעו
דות
--------
8---מבוטל
מבוטל
-------
9------------
10------------


מערכת השינויים נבנתה ע"י עדי לודמר