שעון ביה"ס

חזרה לאתר אהל-שם

השינויים מתעדכנים כל יום משעה 9 בלילה ואילך !
כמו כן שינויים נוספים יכולים להתבצע במהלך יום הלימודים עצמו !
הינכם מתבקשים לבדוק שינויים שנית גם ב-7 בבוקר !
לוח השינויים שמוצג הינו רלוונטי ליום ראשון ה-26-10-2014
בחר שכבה
הודעות שכבתיות
אין הודעות...

מערכת שינויים לשכבת ט
*ט'1ט'2ט'3ט'4ט'5ט'6ט'7ט'8ט'9ט'10ט'11ט'12
1מבוטל
מבוטל
---מבוטל
מבוטל
מבוטל
יודייקין
---
2מבוטל
מבוטל
---קפון
--יודייקין
---
3יפרח
-----יודייקין
-קליים
בספריה
--
4-נוריאל
----יודייקין
"חנ""ג בלי
פינבלט"
אביב
-בספריה
-
5------------
6---בספריה
----מתמטיקה בלי
קלמפנר
-מתמטיקה בלי
קלמפנר
-
7--מבוטל
-מבוטל
-------
8---סדנא בכיתה
--------
9---סדנא בכיתה
--------
10---סדנא בכיתה
--------


מערכת השינויים נבנתה ע"י עדי לודמר