שעון ביה"ס

חזרה לאתר אהל-שם

השינויים מתעדכנים כל יום משעה 9 בלילה ואילך !
כמו כן שינויים נוספים יכולים להתבצע במהלך יום הלימודים עצמו !
הינכם מתבקשים לבדוק שינויים שנית גם ב-7 בבוקר !
לוח השינויים שמוצג הינו רלוונטי ליום חמישי ה-30-10-2014
בחר שכבה
הודעות שכבתיות
אין הודעות...

מערכת שינויים לשכבת ט
*ט'1ט'2ט'3ט'4ט'5ט'6ט'7ט'8ט'9ט'10ט'11ט'12
1-----------מבוטל
2------------
3---------בספריה
--
4------בספריה
-----
5------------
6------------
7--מבוטל
מבוטל
מבוטל
-------
8---מבוטל
מבוטל
-------
9------------
10------------


מערכת השינויים נבנתה ע"י עדי לודמר