שעון ביה"ס

חזרה לאתר אהל-שם

השינויים מתעדכנים כל יום משעה 9 בלילה ואילך !
כמו כן שינויים נוספים יכולים להתבצע במהלך יום הלימודים עצמו !
הינכם מתבקשים לבדוק שינויים שנית גם ב-7 בבוקר !
לוח השינויים שמוצג הינו רלוונטי ליום ראשון ה-19-4-2015
בחר שכבה
הודעות שכבתיות
אין הודעות...

מערכת שינויים לשכבת ט
*ט'1ט'2ט'3ט'4ט'5ט'6ט'7ט'8ט'9ט'10ט'11ט'12
1-הצגה
---הצגה
הצגה
הצגה
-מבוטל
הצגה
הצגה
2-הצגה
-אוניברסיטה
-הצגה
הצגה
הצגה
-מבוטל
הצגה
הצגה
3הצגה
הצגה
הצגה
אוניברסיטה
הצגה
הצגה
הצגה
הצגה
הצגה
הצגה
הצגה
הצגה
4הצגה
-הצגה
אוניברסיטה
הצגה
גלעד
-זינגר
הצגה
הצגה
--
5הצגה
-הצגה
אוניברסיטה
הצגה
---הצגה
הצגה
--
6---אוניברסיטה
--------
7---אוניברסיטה
--------
8------------
9------------
10------------


מערכת השינויים נבנתה ע"י עדי לודמר