שעון ביה"ס

חזרה לאתר אהל-שם

השינויים מתעדכנים כל יום משעה 9 בלילה ואילך !
כמו כן שינויים נוספים יכולים להתבצע במהלך יום הלימודים עצמו !
הינכם מתבקשים לבדוק שינויים שנית גם ב-7 בבוקר !
לוח השינויים שמוצג הינו רלוונטי ליום חמישי ה-11-2-2016
בחר שכבה
הודעות שכבתיות
אין הודעות...

מערכת שינויים לשכבת ט
*ט'1ט'2ט'3ט'4ט'5ט'6ט'7ט'8ט'9ט'10ט'11ט'12
1------בלי חדיר
בלי חדיר
בלי חדיר
בלי חדיר
בלי חדיר
-
2----"חנ""ג בלי
מיכל"
-בלי חדיר
בלי חדיר
בלי חדיר
בלי חדיר
בלי חדיר
-
3------------
4-----חיים יואב
------
5-----גבע בכיתה
------
6---שכטר
-וקס בכיתה
------
7------------
8------------
9------------
10------------


מערכת השינויים נבנתה ע"י עדי לודמר