שעון ביה"ס

חזרה לאתר אהל-שם

השינויים מתעדכנים כל יום משעה 9 בלילה ואילך !
כמו כן שינויים נוספים יכולים להתבצע במהלך יום הלימודים עצמו !
הינכם מתבקשים לבדוק שינויים שנית גם ב-7 בבוקר !
לוח השינויים שמוצג הינו רלוונטי ליום חמישי ה-27-11-2014
בחר שכבה
הודעות שכבתיות
אין הודעות...

מערכת שינויים לשכבת ט
*ט'1ט'2ט'3ט'4ט'5ט'6ט'7ט'8ט'9ט'10ט'11ט'12
1--מתמטיקה בלי
עמית
--מתמטיקה בלי
עמית
מתמטיקה בלי
עמית
מתמטיקה בלי
עמית
----
2--מתמטיקה בלי
עמית
--מתמטיקה בלי
עמית
מתמטיקה בלי
עמית
מתמטיקה בלי
עמית
----
3--רזניק
סדנא בכיתה
--------
4--רזניק
סדנא בכיתה
--------
5---סדנא בכיתה
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
-
6----ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
ערבית בלי ט
פז
-
7------------
8------------
9------------
10------------


מערכת השינויים נבנתה ע"י עדי לודמר