(2003 )עודכן לאחרונה ביוני .2000 האתר הוקם במאי

:צוות האתר
.מרים ריקס - המורה לצרפתית
.5/ליאור קפלן - כיתה יא
.5/עדי אשכנזי - כיתה י
.9/דניאל רפאלי - יא