דף החידות של אוהל שם
 
 
 
רעיון העומד מאחורי הדף הזה הוא לקרב תלמידים
למקצוע המתמטיקה. מקצוע "מפחיד" הגורם לרתיעה
לרוב האנשים, גם לאלה היכולים להתמודד אתו בקלות. 
בדף זה יופיעו חידות הגיון הדורשות מינימום ידע מתמטי
והרבה "ראש גדול"
החידות יבחרו כך שלא יהיה יתרון לתלמידי י"ב על תלמידי ט'
חידה חדשה תופיע בכל הזדמנות שיהיה לי זמן להוסיף...
יש להגיש את הפתרון הכתוב והמוסבר לאלכס.
יש אפשרות לשלוח את הפתרונות לדואר אלקטרוני:
 ak@ohel-shem.com
יחד עם הפתרון יש לרשום שם פרטי ומשפחה וכיתה, אחרת לא תקבלו קרדיט...