תהליכי ליבה בפדגוגיה ואורח החיים הבית ספרי​

פרוט תשלומי מקצועות בחירה ומקצועות מורחבים לשנת הלימודים תשע"טלחיצה על הקישורים הנ"ל מובילה לתקנונים המעודכנים לשנה"ל תש"פ.
שימו לב: על מנת לצפות בתקנונים, שפורסמו בפורמט PDF, עליכם לוודא כי התוכנה Adobe Reader
מותקנת במחשבכם האישי. במידה ואינכם יכולים לצפות בתקנונים, אנא התקינו את התוכנה באמצעות
לחיצה על לינק זה שיוביל אתכם להתקנה ישירה מאתר Adobe.