להקת הזמר של ביה"ס קנתה לה מקום של כבוד בין להקות הזמר העירוניות.

מידי שנה היא יוצאת עם תוכנית חדשה. הלהקה מופיעה באירועים שונים בבתי

חולים, בבתי אבות ובעצרות עם בארץ ובחו"ל.

בביה"ס פועלת גם להקה כלית של תלמידים וכן להקה כלית של מורים המופיעות בביה"ס ובעיר.

את הלהקות מנחים המנהל המוסיקאלי מר עזרא מוריאל והגב' גילה בן נעים.