שאלות חזרה בנושא החוק המקראי

ט'4- דפי מידע שמואל 'א פרק ט'-י'

דף עבודה כיתות י"א - ענת ארנון26.11.02-

לתוכנית הלימודים ברמה 2 ו-5 יח"ל ראה mikranet

החומר הנלמד לבחינת הבגרות בתנ"ך:
    

דפי עבודה - מין ומגדר

קריאה מודרכת לכיתות י' - מלכים ב' ( (Word doc

סיפורי אלישע

מחוון

ראה בנוסף עבודות במחסן השכפולים