בחינה באזרחות תוכנית לימודים חדשה

פרק ראשון

ענו על שתי השאלות הבאות:

1. בקנדה נערך משאל עם בנושא חלוקתה של קנדה לשתי מדינות, צרפתית ואנגלית. הציגו שני נימוקים בעד ?שני נימוקים נגד קיום משאל עם (20 נק').
2. עובד סופר-פארם חיפש בתיקה של לקוחה. לטענתו היא עוררה חשד בטחוני
. אילו זכויות נפגעו במקרה זה? הסבירו (10 נק').
3. ב"חוק החמץ" ?-1986 נאמר בין השאר שבימי חג הפסח "לא יציג בעל עסק בפומבי מוצר חמץ למכירה
ולצריכה". בהמשך החוק נאמר שהוראה זו לא תחול "בתחומו של ישוב שבו מרבית התושבים... אינם
יהודים".
- הסבירו כיצד שני עקרונות הכתובים בהכרזת העצמאות באים לידי ביטוי
בציטטה זו ?"חוק החמץ" (20 נק').
4. הסדר הסטטוס-קוו
א. הצג שלושה נושאים שהוסדרו במסגרת ?"סטטוס-קוו". הבא שני חוקים
שבאמצעותם עוגנו שני נושאים מהסדר ?"סטטוס-קוו" בחקיקה (כל נושא 3
נק' כל חוק 3 נק' סה"? 15 נק').
ב. ציין עיניין אחד שעורר במהלך השנים מחלוקת במסגרת ?"סטטוס-קוו", והצג
עמדת כל אחד מהצדדים במחלוקת (10 נק').

פרק שני

בחרו אחת משאלות 5-6.

צביונה של מדינת ישראל
5. קרא בעיון את הקטע הבא וענה על סעיפים ?-? שאחריו.
הימנון של מדינה מושרש בהיסטוריה ובמסורת של עמה. ההימנון של צרפת הוא עד
היום "המארסייז", שנוצר בימי המהפיכה הצרפתית בקרב ?"בטליונים"
בדרכם לפריז להצטרף למהפיכה. ההימנון הפולני - "עוד לא
אבדה פולניה כל עוד אנו חיים" - הוא עד היום שירם של לגיונות פולנים
שנתארגנו באיטליה כדי להיצטרף לצבאו של נפוליאון במסעו מזרחה.
ההימנון האיטלקי – " האחים של איטליה" – הוא הימנון בעל תוכן
לאומי איטלקי שנוצר לפני 150 שנה, בימי ההתעוררות הפטריוטית
בגנואה. הוא בוודאי אינו מבטא את רגשותיהם של אזרחי איטליה
הגרמנים-האוסטרים ששפתם גרמנית... מדינה רצינית, יציבה, המכבדת את
עצמה, אינה משנה הימנון אלא במצב מהפכני. ישראל הוקמה כמדינה יהודית
על פי מגילת העצמאות. "התקווה", ההימנון הציוני, הוא אחד
מסימני היכר של ישראל כמדינה יהודית. בצידו הדגל המבוסס על צבעי
הטלית, עם מגן דוד, והסמל המבוסס על המנורה בת שבעת הקנים שבבית
המקדש, החרוטה בתבליט בשער טיטוס ברומא. כל אלה סמלים יהודיים
מובהקים. התוכן היהודי של הדגל והסמל אף עמוק יותר מזה של ההימנון.
אם ניגע בהימנון, מדוע מאותו טעם, לא נשנה גם את הדגל והסמל? אזרחי
ישראל הערבים מסתייגים מסמלים אלה. אי אפשר לדרוש מהם שיזדהו איתם.
אפשר לדרוש שיקבלו אותם כיסודות של המדינה ויכבדו אותם. (מעובד
עפ"? מאמר של המשפטן חיים צדוק, "ידיעות אחרונות" ספטמבר
2000).

1. איזו השקפה על מדינת ישראל מייצגת עמדתו של כותב המאמר? הסבר. ציין חוק אחד המבטא את עמדת הכותב (השקפה 10 נק' חוק 5 נק' סה"כ 15 נק').
2. איזו השקפה על מדינת ישראל מייצגים ערביי ישראל הרוצים לבטל את הדגל וההימנון של המדינה ומדוע? (10 נק').

פרק שלישי

6. קרא בעיון את הקטע הבא וענה על סעיפים ?-? שאחריו.

במגילת העצמאות נקבע כי מוקמת בזה "מדינה יהודית בארץ-ישראל…", על כן הכרח הוא להשמיע קול ברור הקובע
כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית, שרוב מכריע של תושביה תמיד אמור להיות יהודי, ושספר
הספרים הנצחי שלה היה ונשאר התנ"?. מדינה שלא רק שמורשתה הרוחנית יונקת ממורשת ישראל, אלא שגם
המשפט העברי הוא חלק מהותי ממערכת המשפט שלה…
כל האמור אינו פוגע בעובדה שמדינת ישראל מעניקה, בדין ובצדק לאזרחיה ולתושביה הלא-יהודים, את מכלול
הזכויות האזרחיות, הדתיות והחברתיות שמהן נהנים יהודי ישראל. עם זאת, בשום פנים ובשום
נסיבות לא תיתן ישראל ידה לחיסול ייחודה כמדינה יהודית. (מעובד על פי מאמר של ?"?, "הארץ"
1.3.99)

א. איזו השקפה על מדינת ישראל מייצגת עמדתו של כותב המאמר? ציין חוק אחד המבטא את עמדת הכותב (השקפה
10 נק' חוק 5 נק' סה"כ 15 נק').

3. כותב המאמר שולל בקטע את אחת הגישות (השקפות) בנוגע לאופי מדינת
ישראל. הצג את הגישה שאותה הוא שולל ונמק את תשובתך לפי הקטע (10
נק').

!! בהצלחה
. אילת בוירסקי