עירית רמת-גן האגף לחינוך ולנוער
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי

רח' סמדר פינת רוקח ת.ד. 1120 מיקוד 52111 טלפון- 7523241/2 פקס- 5754693
http://www.ohel-shem.com

מבחן מתכונת באזרחות

תשס"א 27 מרץ 2001


משך הבחינה: שעתיים

קיראו בתשומת-לב את ההוראות והשאלות בטרם תענו.
מבנה הבחינה: בבחינה ארבעה פרקים.
פרק ראשון: אירועים. יש ?בחור שני אירועים מתוך שלושה. (2X12 = 24 נק').
פרק שני: שאלות ידע והבנה. יש לבחור שתי שאלות מתוך ארבע. (2X16 = 32 נק').
פרק שלישי: קטע לא מוכר, יש ?בחור שני סעיפים מתוך שלושה. (2X10 = 20 נק').
פרק רביעי: היגדים, יש ?בחור שני היגדים ולנמקם. (2X12 = 24 נק')
יש לענות בצורה עניינית ומסודרת.
להקפיד על כתב-יד קריא ומסודר.
אין לכתוב בעיפרון.
אין שימוש בחומר עזר.


פרק ראשון: אירועים (24 נקודות)

ענו על שתיים מהשאלות הבאות (לכל שאלה 12 נקודות)
1. ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה אתמול לקריאה ראשונה הצעת חוק הקובעת כי חולים סופניים יהיו רשאים לחתום על הצהרה המחייבת את הרופאים שלא להאריך את חייהם באופן מלאכותי.
1. ציינו את הזכות עליה התבססו התומכים בחוק. (2 נק').
- הסבירו אותה. (4 נק').
2. ציינו את הזכות עליה ?תבססים מתנגדי החוק. (2 נק').
- הסבירו אותה. (4 נק').

2. עפ"? הצעתה של ש"ס: "יש לחייב את האוניברסיטאות ב - 10% סטודנטים משכבות המצוקה". (מן העיתונות).
1. הסבירו את הטענה העומדת מאחורי הצעתה של ?"?. (6 נק')
. 2. הסבירו את טענתם של הסטודנטים האחרים שאינם נכללים במכסה זו.
(6 נק').

3. השר לשעבר, יצחק מרדכי, הורשע אתמול בביצוע עבירות מין בשתיים משלוש
הנשים ששירתו תחת פיקודו והתלוננו נגדו.
חברת הכנסת, נעמי בלומנטל, אמרה: "הרשעתו של מרדכי תיתן את הכוח לעוד עשרות נשים הסובלות יום
יום מהטרדה מינית להעז ולומר: לא עוד". (מן העיתונות).
1. ציינו את סוג העברינות. (3 נק')
- הסבירו אותה. (3 נק').
ב. ציינו את הזכות שנפגעה. (3 נק').
- הסבירו באילו זכויות מדובר (זכויות קבוצה או זכות פרט). (3 נק').פרק שני: ידע והבנה (32 נקודות)

ענו על שתיים מהשאלות הבאות (כל שאלה 16 נקודות).

4. קיימות שתי שיטות בחירות: יחסית-רשימתית ורובית-אישית
1. איזו מייצגת את עקרון ריבונות העם? ציינו שני נימוקים. (ציון הנימוק 1 נק').
- הסבירו אותם. (כל הסבר 3 נק').
2. איזו מעודדת את יציבות השלטון? ציינו שני נימוקים. (ציון הנימוק 1 נק').
- הסבירו אותם. (כל הסבר 3 נק').


5. אי תלותה של הרשות השופטת היא חלק בלתי נפרד מעקרון הפרדת הרשויות.
1. הסבירו את משמעותו של עיקרון זה. (6 נק').
2. הסבירו שתי דרכים להבטחת אי-תלותה של הרשות השופטת. (הסבר - 5 נק').


6. שלטון החוק
1. שלטון החוק במובנו המהותי ושלטון החוק במובנו הפורמלי – השווה ביניהם. (8 נק').
2. הסק מסקנות מתוך ההשוואה לפי איזה מובן של שלטון החוק ניתן להסביר את הסירוב למלא פקודה בלתי
חוקית בעליל. (8 נק').

7. ראש סיעת מימד (מי שהיתה הנציגות הדתית-פוליטית היחידה בממשלת ברק), הרב מלכיאור, הציע ששבוע
העבודה והלימודים יקוצר וחופשת סוף שבוע תיכלול את יום ראשון. יום השבת יהיה יום מנוחה מלא אך
יופעלו בו בתי קולנוע, מוסדות תרבות ובידור ותחבורה בהיקף מוגבל.
המסחר בשבת יופסק כליל ואפשר יהיה להקדיש את יום ראשון לקניות.
1. האם יש בהצעתו של ראש סיעת מימד שינוי הסטטוס קוו? כן/לא הסבירו.
(8 נק').
ב. הסבירו את היתרון שיש להסדר הסטטוס קוו על פני חקיקת חוק. (8 נק').

פרק ג': קטע לא מוכר (20 נקודות)

8. קראו את הקטע וענו על שני סעיפים בסופו:

חוק השבות/ ישי הורה להתחיל ביישום הפרשנות המתוקנת
מספר העולים צפוי להצטמצם בחצי.

"בשנה הקרובה צפוי לרדת במידה ניכרת מספר העולים שיגיעו לארץ מתוקף "חוק השבות". הסיבה: החלת

הפרשנות המתוקנת שנתן לאחרונה היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין ל"חוק השבות". הוא התייחס
לסוגיית הגר הגורר- גר שלאחר גיורו מביא אחריו לארץ בני משפחה רבים בדרגות שונות, שזכו לקבל מעמד
עולה והטבות, כמי שעלו לארץ על פי חוק השבות.
הפרשנות החדשה, תאפשר רק למי שנולד לאחר גיור אמו לעלות לארץ מתוקף חוק השבות.
רובינשטיין כותב: " הפרשנות הראויה לחוק השבות היא שזכויות שְבות מוקנות לילדו של יהודי שהוגדר
ככזה בעת לידתו של הילד. לפיכך מי שנולד ליהודי - בין אם אמו יהודיה ובין אם התגייר - זכאי לעלות
ארצה מכוח החוק. ואולם אם אמו או אביו התגיירו לאחר לידתו, הוא אינו זכאי לזכויות חוק השבות אלא אם
כן התגייר בעצמו"
שר הפנים, הורה לראש מינהל האוכלוסין במשרד , להחיל את הפרשנות המתוקנת. במשרד הפנים מגדירים את
השינוי - מהפיכה…" (מעובד ע"פ מאמר של מזל מועלם, "הארץ" 21.3.01 )


1. פר
שנותו המתקנת של היועץ המשפטי את חוק השבות באה לידי ביטוי בקטע. הסבירו מה הסיבה לפרשנות זו. (10 נק').
2. בקטע באות לידי ביטוי שתי גישות למדינה יהודית. הסבירו אחת מהן.
(7 נק').
- צטטו את המשפטים הרלבנטיים לטעונכם. (3 נק').
3. מהגרים שאינם זכאים לאזרחות ישראלית מכוח שבות יכולים לקבל אזרחות ישראלית. הסבירו שני תנאים
לקבלת אזרחות ישראלית (הסבר כל תנאי – 5 נק').


פרק רביעי: היגדים (24 נקודות)

ענו על שניים מן ההיגדים הבאים. (כל היגד 12 נקודות).
9. זמרים ויוצרים בתחום המוסיקה שבתו מהופעות בשל שיווק יצירותיהם באופן פירטי (לא חוקי). הזכות
שנפגעה היא ____________(4 נק').
- הסבירו אותה (8 נק').
10. חוק
בריאות ממלכתי המבטח את אזרחי ישראל בביטוח חובה, מבטא זכות חברתית או לחילופין זכות טבעית. ציין את הזכות שבאה לדי ביטוי בחוק. (4 נק').
- הסבירו את בחירתכם. (8 נק').
11. פלורליזם הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקיום משטר דמוקרטי. ציינו שני תנאים הנדרשים כדי לקיים
משטר דמוקרטי. (ציון תנאי – 2 נק').
הסבירו תנאים אלה. (הסבר תנאי – 4 נק').

12. אין זה סוד שהחסינות בישראל היא מן הרחבות ביותר בעולם.
- הסבירו מהי חסינות עינינית. (6 נק').
- הסבירו מהי חסינות אישית-דיונית. (6 נק').