זכויות נשים

נושא זה נמצא על סדר היום הציבורי כבר שנים רבות ויחד עם זאת עוד לא נעשה די בלשון המעטה. מעט נתונים על מצבן של הנשים בישראל, חוקים המיועדים לשמור על זכויותיהן ומניעת אפלייתן, אמנה בדבר ביטול האפלייה לצורותיה השונות כל אלה אין בהם די. יש צורך בהכרה ובהפנמה של זכויות הנשים לא רק על ידי גברים אלא גם על ידי הנשים עצמן. יש צורך בשינוי התפיסה של כולם כולל המימסד והתיחסות לנשים קודם כל כבני אדם סחר בגופן של נשים הפך לתופעה מדאיגה שעד לאחרונה אף ניתן היה להסתירה. דו"ח אמנסטי יחד עם עמותות שונות הביאו לחשיפת הפרשה והבאתה לבג"ץ. בתי המשפט, אינם מתייחסים עדיין במלוא כובד המשקל לאלימות המופנית כלפי נשים במשפחה או במקומות העבודה ומקלים בעונשם של האשמים. רבות מהנשים פוחדות להתלונן במשטרה על התעללות פיסית, נפשית ומינית המופנית כלפיהן במסגרת המשפחה. תלונות של נשים על תקיפה מינית או הטרדה מינית במקומות העבודה הופכת אותן לא פעם מקורבן לנאשם ורבות מעדיפות לא להתלונן במשטרה. לפני כשבוע פורסמה בעיתון כתבה העוסקת במתן מכה על ראשה למורה (לאזרחות) בבי"ס תיכון בשל התערבות על 50 ש"ח על ידי תלמיד מצטיין, מוכשר, ופופולרי. האם זו עוד סתם אלימות של בני נוער? האם זה היה יכול לקרות למורה גבר? ומהי תגובת הסביבה החברתית בביה"ס ובקהילה?

כתבה: אילת בוירסקי.