(מבחן באזרחות תוכנית חדשה (י"א 5
נושא: דמוקרטיה

פרק ראשון

ענה על אחת מהשאלות הבאות


1. ממלא מקום נשיא ביהמ"ש העליון (בדימוס) השופט חיים כהן, יחד עם כמה מהשמות הבולטים ביותר בעולם המשפט הישראלי, קוראים לממשלת ישראל להקפיד בזכויות אדם גם בעיצומו של העימות בין ישראל
לפלשתינאים.
1. בשם איזו זכות מזכויות האדם קוראים השופט חיים כהן ואחרים לממשלת ישראל להקפיד בעימות עם
הפלשתינאים? נמקו.
2. בשם איזה יעד/ אינטרס פועלת ממשלת ישראל? נמקו.

2. היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, עו"? דן יקיר, טוען, כי אוניברסיטת בר-אילן מקבלת מרצים
חילוניים לשורותיה עפ"? מכסה של מרצים שאינם דתיים. כמו-כן, הוא מציין שמספר מרצים פנו אל
האגודה והתלוננו כי קידומם נפגע בשל היותם חילוניים, אך נרתעו לצאת למאבק בשל חשש לעתידם
האקדמי.
1. האם מדובר בארוע זה באפליה פסולה, או הבחנה של המרצים החילוניים. נמקו.
2. על איזה עיקרון/חוק יכולים המרצים החילוניים לבסס את טענותיהם.

פרק שני

ענו על שתיים מהשאלות הבאות.

3. איזו שיטת בחירות לפרלמנט מעודדת ריבוי מפלגות.
הצג שני יתרונות ושני חסרונות של ריבוי מפלגות בפרלמנט.

4. הציגו שתי מטרות של הפרדת רשויות במדינה דמוקרטית.

פרק שלישי

ענו על שתיים מהשאלות הבאות.

5. המשטרה ממליצה להעמיד לדין את מזכ"? הסתדרות המורים, אברהם בן-שבת ואת סגנו, אורי גרומן, בגין
השגת תארים אקדמאיים במרמה בשלוחת אוניברסיטת לטביה ואוניברסיטת ברלינגטון בארץ.
- ציינו איזו זכות נפגעה כתוצאה מהתנהגותם של המזכ"? וסגנו? נמקו.

6. בחיפה, בוואדי ניסנאס, נערכת בחודש דצמבר מדי שנה חגיגת חג-החגים שבה משתתפים אמנים יהודים,
מוסלמים ונוצרים. הנושא המרכזי השנה הוא חגיגת כלולות ובה כל עדה מציינת את החג עפ"? המסורת
שלה. באילו זכויות מדובר זכויות פרט או זכויות קבוצה. הסבירו.

7. שלשום החליטו הממשלה, משרד הקליטה והסוכנות היהודית על מבצע מיוחד לעידוד העלייה מארגנטינה, שבו
יוענק סיוע מיוחד לעולים למשך שנה אחת. סל הקליטה המשופר יכלול 11,000 שקל מענק מיוחד שהעולים
יקבלו עם הגעתם לארץ, וכן משכנתא הגבוהה ?-90,000 שקלים מהמקובל.
- ציינו באיזו גישה למדינה יהודית מדובר נמקו.
- אילו עקרונות וזכויות דמוקרטיים באים לידי ביטוי בארוע זה.