משולש קהה זווית


.לפי דעתי כל ההסברים מיותרים
גם הפעם השניה שייכת לבן ניידורף מכיתה ט'5
!כל הכבוד

יש לציין שאף אחד לא עלה לבד על הפתרון של
.חלוקת ריבוע למשולשים חדי זוית
הנה שני פתרונות - האחד מבוסס על פתרון
המשולש (14 משולשים) והשני חלוקת ריבוע
.ל- 8  משולשים בלבד


פותר: בן ניידורף מכיתה ט' 5


Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 13/2/98