חיתוך עוגה


לחתוך עוגה ל 8- פרוסות זהות ע"י 3 חתכים בלבד

קל מאד אם חותכים אותה בצורה הבאה!!!


פותרים : אילן אייזנברג ואלכס בור ט'5


Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 22/2/98