?איפה המשבצת


בציור יש מלבן וריבוע המורכבים מאותם
חלקים בדיוק, אך השטחים שלהם אינם שווים

65=13X5 זה לזה. שטח המלבן הוא
.64=8X8 לעומת הריבוע שהוא

?הסבירו איך נעלמה המשבצת..., ולאן


ניתן לשלוח פתרונות לאלכס קרסין
לחץ כאן לפתרון החידה

Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 12/5/99