מ- 1 עד 50

   50 - נסו להגיע לכל המספרים בין   1 

.על ידי שימוש בארבע ספרות  4 בלבד 
'מותר להשתמש בכל פעולות החשבון, כולל חזקות, שורשים וכו
,ישנם מספרים שניתן להציג ביותר מדרך אחת
.נסו להציגם בדרך הפשוטה ביותר

ניתן לשלוח פתרונות לאלכס קרסין
לחץ כאן לפתרון החידה

Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 12/5/99