חלוקה לארבעה חלקים


זה קל מאד לחלק את המשולש שווה הצלעות
.לארבעה חלקים זהים, כמו בציור

האם תוכלו לחלק טרפז שווה השוקיים בחלק
?התחתון של הציור לארבעה חלקים שווים

ניתן לשלוח פתרונות לאלכס קרסין
לחץ כאן לפתרון החידה

Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 12/5/99