תשעה עיגולים

סדרו תשעה עיגולים לאורך  10 קווים ישרים
.כך שלאורך כל קו יהיו שלושה עיגולים

ניתן לשלוח פתרונות לאלכס קרסין
לחץ כאן לפתרון החידה

Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 12/5/99