הריבוע הנעלם

שני הריבועים הזהים בצורתם ושטחם, חולקו למשולשים
.אדומים וירוקים, ריבועים כחולים וחלקים צהובים
החלקים התפזרו, וכאשר הריבוע הורכב מחדש, התגלה בו חור
....באמצע

?נסו להסביר איך זה יכול הלהיות

ניתן לשלוח פתרונות לאלכס קרסין
לחץ כאן לפתרון החידה

Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 12/5/99