שישה משיקים.ישנם שלושה עיגולים - אדום, ירוק וכחול
.בין כל שני עיגולים מעבירים שני משיקים
.כל זוג משיקים נפגשים בנקודה אחת
.(כל העיגולים שונים בקוטרם)

הוכיחו ששלוש נקודות המפגש נמצאות על
( ישר אחד. ( הקו הצהוב

ניתן לשלוח פתרונות לאלכס קרסין
לחץ כאן לפתרון החידה

Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 12/5/99