משולש קהה זווית


האם ניתן לחתוך משולש קהה זווית כלשהו
(!למשולשים חדי זווית? (זווית ישרה לא נחשבת לחדה
?אם לא, הסבירו למה. אם כן, הראו איך
 

:שאלת בונוס
.נסו לחתוך ריבוע למשולשים חדי זווית
?מהו המספר המינימלי של משולשים
.נא לצרף תמונה עם פתרון


.ניתן לשלוח פתרונות לאלכס קרסין
לחץ כאן לפתרון החידה

Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 22/1/1998