ארבע חיפושיות


 נמצאות D ,CB, A ארבע חיפושיות
.בארבע פינות של ריבוע בעל צלע של 10 מטר
.בו זמנית הן מתחילות לזחול אחת כלפי השניה
, C זוחלת לכיוון  B ,B זוחלת לכיוון
.A זוחלת לכיוון  D, D זוחלת לכיוון C
אם כולן זוחלות בקצב אחיד הן תפגשנה
.במרכז הריבוע אחרי תנועה בצורת ספירלה
?מה המרחק שתעבור כל חיפושית עד נקודת המפגש
 


ניתן לשלוח פתרונות לאלכס קרסין

לחץ כאן לפתרון החידה


Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 22/2/98