שלושה ריבועים

 B- ו A הוכיחו כי סכום הזוויות
. C שווה  לזוויות
.אין להשתמש בטריגונומטריה בהוכחה

ניתן לשלוח פתרונות לאלכס קרסין
לחץ כאן לפתרון החידה

Document URL: http://ohel-shem.com/subjects/math/
Date: 27/2/98