בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים
עברייני תנועה
בכל יום אנו שומעים בחדשות על תאונות דרכים קטלניות. בכל שבוע נהרגים בכבישי הארץ כעשרה בני-אדם. הגורם העיקרי לתאונות דרכים הוא הגורם האנושי. עברות תנועה מסוכנות וטעויות אנוש הן ברוב המקרים הסיבה להתרחשות התאונות. טעויות אנוש ועברות תנועה נובעות בין השאר מחוסר מיומנות בנהיגה, מזלזול בחוק ובזולת, מחוסר אדיבות בדרך. לפניך כמה משפטי דילמה בשאלה האם יש להתייחס לעברייני תנועה כאל עבריינים פליליים לכל דבר. קב עונמק את עמדתך לגבי כל שאלה:הדילמות


· אדם שהורג ברשלנות אדם אחר או גורם לו נזק גופני וחומרי, הוא עבריין פלילי. הוא עובר על דיני חוק העונשין של המדינה. נהג שגורם לתאונה, עובר על דיני התעבורה ובכך מבצע מעשה פלילי, האם גם הוא עבריין פלילי?


· עונש על הריגה על פי חוק העונשין הוא מאסר עשר שנים, או מאסר שלוש שנים אם לא הוכחה כוונה ורשלנות פושעת. נהג שגרם לתאונה קטלנית בעקבות עברת תנועה, עבר גם הוא על חוק העונשין. האם יש להכיל את חוק העונשין גם על עברייני תנועה הנמצאים אשמים בתאונות קטלניות?


· חברך נהג במכוניתו ותוך כדי נסיעה פגע במכונית נוסעת אחרת. הוא מתרחק מהמקום במהירות, מבלי שעצר להזדהות ולברר את פרטי הנפגע. במועד אחר היית עד למעשה של חטיפת ארנק מאישה שהלכה ברחוב וזיהית את הגנב כמישהו המוכר לך.
באיזה מקרה מהמקרים הללו, חובה עליך לדווח למשטרה?


מתוך חוק העונשין תשל"ז- 1977
מובאה: מתוך חוק העונשין תשל"ז- 7791:
סעיף 892: הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם, ייאשם בהריגה, ודינו - מאסר עשרים שנה.

סעיף 299: מחדל 5רוסא הוא מחדל העולה כדי התרשלות פושעת במילוי חובה, בין שיש עמו כוונה לגרום מוות או חבלת-גוף ובין שאין עמו כוונה כזאת.

סעיף 403: הגורם שלא בכוונה למותו של אדם מחוסר זהירות או במעשה פזיז או לא איכפתי, שאינם עולים כדי התרשלות פושעת, דינו - מאסר שלוש שנים.


שאלות לדיון במליאה

  1. האם פשעו של מי שהרג ברשלנות, חמור יותר מזה של נהג שגרם לאותן תוצאות ממש?
  2. האם עברה נמדדת לפי כוונתו הפלילית של העבריין או לפי הנזק שנגרם כתוצאה ממנה?
  3. האם במקרה שלנהג שבדרך-כלל הוא אדיב ונותן זכות קדימה, שגרם לתאונה קטלנית בעקבות עברת תנועה, די בעונש של שלילת רישיון הנהיגה במקום עונש מאסר?
  4. במקרה בו היית עד לעברה שביצע חברך, האם תדווח למשטרה?
  5. האם אין אתה שותף לדבר עברה בכך שאינך מדווח על מעשהו של חברך?
  6. מדוע חובה עלינו לעשות ככל שביכולתנו להימנע מעברה על החוק?
  7. נהג העובר עבירת תנועה וגורם בכך למותו של אדם אחר, יש להכיל עליו את חוק העונשין? אם כן, איזה סעיף מתאים?
  8. נהג שגרם לתאונה קטלנית בה נהרגו שתי ילדות קטנות, נושא את העובדה על מצפונו כל חייו, האם אין בכך עונש מספיק?

ניתן לשלוח תשובות על ידי לחיצה כאן


Get Firefox!

Valid XHTML 1.0 Strict Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!

Valid XHTML 1.0 Strict