בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים
דו"ח פעילות שנתית בנושא בטיחות בדרכים לשנת הלימודים תשס"ב בית הספר התיכון - אהל שם רמת גן

רכז הבטיחות: ייני נתי

התוכנית השנתית בנושא הבטיחות נפתחה השנה בפרויקט "הנוער ינהג אחרת" - מטרתו, העברת מסרים חינוכיים בנושא באמצעות מיטב האומנים האהודים על הנוער. בפרויקט יהיו מעורבים הורים מורים ותלמידים שתרמו להצלחת הפרויקט. האירוע כלל את המרכיבים הבאים:

 1. שילוט נושא מסרים במסדרונות בית הספר ובחצר בית הספר.
 2. חידון טרויה מעל הבמה ע"י מנחת האירוע. באמצעות החידון הועברו מסרים.
 3. המסר המרכזי של האירוע נבחר בשיתוף מועצת התלמידים.
 4. בשטח בית הספר פעלו דוכנים בסגנון "נחלת בנימין", לחלוקת חומר הסברה .
 5. עדות אישית של נפגע תאונת דרכים.

בעקבות הפרויקט:
פעילויות שכבתיות


שכבת ט':
מצפנית: תוכנית בת 10 שעות שנתיות המעוברות ע"י מדריכים מהתחום. התוכנית עוסקת בניתוח תאונות, הגורמים האנושים והסביבתיים, מעורבות רגשית, לחץ קבוצתי, ועוד.

שכבת י':
מחויבות אישית: 25 תלמידים הפועלים במסגרת הקהילתית , מודרכים ע"י מדריכה מהתחום, והפועלים להגברת המודעות בקרב הולכי הרגל והנהגים, בסביבה הקרובה. הסרט דנה לא רוקדת בכיתות השכבה השונות ודיון כיתתי בעקבות הצפייה. כמו כן בסיום הצפייה מועבר

- הקרנת
שאלון בין התלמידים לבדיקת השפעתו של הסרט. השנה: קיומם של מפגשים בין נפגעי תאונות לבין התלמידים במסגרת הפרויקט "רשיון לחיים"- משה -

תכנון להמשך
קונפורטי עומר בן דוד וגב' דליה קמרון אם שכולה.

שכבת י"א: בית לוינשטיין: במסגרת הביקור בבית לוינשטיין יחשפו בני הנוער לתוצאות החמורות של פציעה בתאונות

פרויקט דרכים, הם יקבלו פרספקטיבה מציאותית יותר של ההרס והנזק הנגרם לנפגע, כמו גם לבני משפחתו. היום יכלול:
 1. בדיקת עמדות ראשוניות של בני הנוער בנושא
 2. סיור בביה"ח.
 3. פאנל, המורכב מסיפורי חיים של נפגעים ובני משפחה ודרכי התמודדות.
 4. סדנא לרכישת טקטיקות השפעה.
 5. סיכום וחלוקת תעודות.
 6. בדיקת השפעת הביקור באמצעות שאלון


בעקבות הפרויקט:


- כתבה נרחבת על הביקור ורשמיו בעיתון ביה"ס. שכבת י"ב
"אלכוהול ונהיגה" - להיא גפן. הסדנאות מועברות ע"י מדריכים מוסמכים ובוחנות יחד עם בני הנוער את

סדנאות השפעות האלכוהול על מידת ערנותו של הנהג, לחץ חברתי, ועוד. - "שעה קלה על נהיגה" - מחנכי השכבה יעבירו שיעורים בנושא נהיגה נכונה. מערכי השיעור לקוחים

מערכי שיעור מתוך חוברת בנושא, בהוצאת משרד החינוך.

הקמת אתר אינטרנט.

הגורמים המעורבים בנושא:

כולל, חוקי התעבורה להולכי רגל ולנהג, תעריפי קנסות על עבירות, חציה נכונה, נהיגה בתנאי דרך קשים,

האתר תמרורים חדשים, מקומות בעייתיים להולכי רגל בקרבת ביה"ס., פעילויות קודמות בנושא ועוד.


Get Firefox!

Valid XHTML 1.0 Strict Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!

Valid XHTML 1.0 Strict